Folkeaksjonen sikker E16 Nærøydalen - Skulestadmo

Kartet frå Statens Vegvesen viser talet på ulykker og eventuelt dagens vegstengingar.  Klikk på grøne vegarstrekningar for å få opp trafikktal (årsdøgntrafikk). 
(Klikk vekk velkomstbilde og "Vi har ikke tilgang til din lokasjon". Kartet er innstilt på vårt område.)